tujaus

tujaus
tujaũs (ž.) adv. , Žd, Vkš, Kv; S.Dauk, Sut, tujaũs MitII39(Krg), , Plik žr. tuojaus 1: Kaip uždeginsu su vyte par šonus, tei tujaũs apsiraminsi! DūnŽ. Tujaũs, tujaũs, palauk, ateisiu! Ms. Atejo tėvas, tujaũs visi nutilo Pln. Ka mane pažadina, tūjaũs kimbu už klabato Klp. Jau biškį nepaklausysi – tujaũs į plaukus Lnk. Jei ans į karčemą, aš tujaũs keluos, biškį užėdu ir bėgu pas aną Tl. Bijo mieste beišgerti, tujaũs į daboklę Jdr. Tie arkliai mūso šauna numie tujaus, i gan Gršl. I kur aš pareidavau į kokį malūną, tujaũs malinio pridaugėdavo Trš. Apsiversi tujaũs, ka jau visas bures sudėsi Png. Gerai, motinele, tujaus visi styrysma ir melsmos atsispirdamys V.Valanč. Kokia sena motriškė sako: tas veršis yra sužavėtas! O jūs tujaus tuomi nusitikiat S.Dauk. Tujaus kūdikis įpuolė į sunkią ligą S.Stan.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • tujaus pat — tujaus pàt (ž.) adv. žr. tujau pat: Ta šeimininkė tujaus pàt pristojo pri munie Skd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • statyti — statyti, stãto (stãčia), stãtė tr. K, Rtr, Š, KŽ; SD353, H, R, MŽ, N, M, L 1. daryti, kad stačiai stovėtų, vertikaliai dėti, kelti, kad būtų stačias: Ans telepono stulpus stãtė Krš. Jei apynvarpčių tujau nestato, tad į jų vietą tu tarpu įbado …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ypatinti — ypatinti, ina, ino tr. skirti, atskirti: Lytis ir barva ypatina purką nuo pirmėsės dalies motės P. | refl.: Kožna viena augymė, tarpe kitų esanti, maž kuo teypatinas nuo tujaus praejusiosios ir tujaus ateinančiosios augymės P …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antpulti — antpùlti (ž.) 1. tr., intr. užpulti: Šunys ant zuikučio antpuolė ir suėdė BM378. Žvėrys ..., baisiai įniršę, antpuolė žalčių karalienę LTI38. Vanagas minta kitais paukščiais, kuriuos antpuola iš aukšto rš. Mes ant jų ūmai ančpulsiam rš. Antpulu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antstoti — (ž.); Sut 1. intr. užstoti, užlipti: Kad tu norėtumi nubėgti par kiek šimtų mylių, antstojai ant [stebuklingo] kilimo – tujaus stosys S.Dauk. 2. tr. pradėti (amžiaus metus): Devynis pabengiau metus, dešimtus antstojau i pradėjau ganyti Kv. 3. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmartavimas — 2 apmartavimas sm. (1), apmartãvimas (1) JR89 → apmartuoti 1: Senovėj po apmartavimo tujaus pakš pakš šaudė, šiandie to nebdaro M.Valanč. martavimas; apmartavimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apreikšti — tr. SD197, Q552,312, R271, K 1. DŽ1 tam tikru būdu paskelbti, parodyti: Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu apreiškė žemei tekėjimą savo, užgaudė Varpas liepimu aiškiausiu V.Kudir. Kitą rytą anksti varpo balsas apreiškė miestui liūdną žinią Ašb.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstoti — 1. tr. Q262, SD203, R, MŽ, Sut, N, K, M, Š, LL116, Rtr, Ser, NdŽ, Krž, Slm, Kp, Klt, Žln aplink sustojus, apsupti, apspisti: Žmonės jį ratu apstojo DŽ1. Apstojo iš visų pusių ir neleidžia žodžio pasakyt Jnš. Visi apstojo mane ir pradėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšviesti — apšviẽsti, apšviẽčia (àpšviečia), àpšvietė tr. 1. SD1117, SD234, Q573, H, H172, R, R125, MŽ, N, K, Sut, M, L, LL48,215, Š, Rtr, DŽ1, NdŽ, KŽ paskleistais šviesos spinduliais padaryti matomą, šviesų: Su žvake, su žiburiu apšviesk J. Pašviesti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • armata — ×armatà sf. (2) žr. armota: Kad tik liuobs pradėti šaudyti iš armãtų, mes tūjaus liuobam bėgti už jaujo į daubą Grg. Statys tave prie armãtų JD121. Aukštais kalnais jodydami armatas riktavo KlvD140 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”